Araç Tanıma RFID Etiketleri

Geliştirilen RFID Geçiş Kontrolü Sistemi Sayesinde;

Mevcut veya kurulması planlanan bariyerlerinize RFID ekipmanlarının entegrasyonu ile geçiş noktalarında otomatik geçiş imkanı,

 Araçlara takılacak RFID pasif  UHF etiketler düşük yatırım maliyeti.

 Pasif etiketlerin üzerinde pil olmaması nedeniyle düşük işletim maliyeti.

 Araçlardaki RFID etiketlerin uzun süre kullanımı,

 Aracın bariyere 30km/h hızla yaklaşması sırasında RFID antenler tarafından araçtaki etiketin okunması ve bariyerin otomatik açılması,

 Araç etiketi yerine sürücüye verilecek kimlik kartı ile de kullanım imkanı,

 Araç yetkilendirme ve yetki iptali ile istenilen aracın geçişine izin verme veya iptal etme.

 Zaman, lokasyon ve araca göre giriş-çıkış raporlaması

 Araç üzerindeki RFID UHF etikette süre, ücret gibi bilgileri tutabilme ve bu bilgilere RFID el terminali ile erişim imkanı.