Hayvancılıkta RFID Çözümleri

 

Ayrıntılı bilgileri www.automilk.com.tr adresinden elde edebilirsiniz.

 

Hayvancılıkta bulunduğunuz alana göre RFID uygulamaları önemli farklılıklar içermektedir. Örneğin süt üretiminde hayvanların yaşam süresi yıllarla ifade edilmektedir. Bu durumda uygulanacak RFID çözümü uzun ömürlü olmalıdır. Ancak besi çiftliklerinde yaşam süresinin kısa oluşu, mali yükleri daha uygun çözümleri zorunlu kılmaktadır.

 

Besi Hayvancılığında RFID kullanımı Büyük ya da küçük baş olsun ilk akla gelen kullanım kulak küpelerinde RFID Tag kullanımıdır. Ancak hayvanların kimliklendirmesinin ne amaçla yapıldığı, nasıl bir senaryoda kullanılacağı büyük önem taşımaktadır. Hayvanlara takılan kimliklerin ne sıklıkla okunacağı, ne kadar sürede okunması gerektiği gibi ihtiyaçlar çözüm yöntemini değiştirmektedir.

Eğer 4000 küçük başlık bir sürüyü, günlük ağıla giriş çıkışlarında okumak ve böylelikle olası kayıpları aynı gün içerisinde belirleyerek çobanlarınızı kontrol altına almak istiyorsanız, küpelere uygulanacak RFID Tag'leri sizin için tam bir kabusa dönüşecektir. Diğer taraftan 3-4 ayda bir hayvanları resmi süreçler için takip edilmesinde yüz binlerce hayvanı etiketleyeceksiniz maliyeti en düşük seviyede tutmak önemli bir hedef olacaktır. Daha ayrıntılı bilgiyi www.algantarim.com adresinden elde edebilirsiniz. İletişime geçmek için lütfen tıklayın.

Süt Üretiminde RFID Kullanımı Süt hayvancılığında verimin ölçülmesine yönelik öncelikle hayvanların sağımhane girişinde tanımlanması gerekmektedir. Bu amaçla ayak ya da boyuna uygulanan kemerler ile etiketlendirme %100 okuma performansı ile sağlanmıştır. Sağımhane girişinde tanımlanan hayvan, yerleştiği padokta yapılan süt ölçümü ile eşleştirilerek süt verimleri takip edilebilmektedir.

 

 

www.automilk.com.tr