Demirbaş Takip Sistemleri

Geliştirilen RFID Stok Kontrol ve Geçiş Güvenliği Sistemi sayesinde;

  • Gerçek zamanlı stok kontrolü  yapılabilir,
  • Giriş ve çıkışlarda ürün önceliklendirmeleri yapılabilir, (Son kullanma tarihine göre veya ilk giren ilk çıkar kuralına uygun olarak-FIFO)
  • Ürünlerin dış etkenlere maruz kalmaları durumunda bu gibi durumlardan etkilenmeyen RFID çip ile takip edilebilir,
  • İş süreçlerinde hatalar en aza indirilir, 
  • Anlık depo envanteri çıkartılabilir,
  • Personellerin de RFID etiketlerden kullanması sonucunda yetkisiz kişilerce depodan ürün çıkartılması engellenebilir,
  • Personel bazlı yetkilendirmeler yapılabilir,
  • SMS veya Internet üzerinden stok ile ilgili bilgiye anlık olarak ulaşılabilir,
  • Geriye dönük ürün, zaman veya personel bazlı istatistiksel raporlamalar hazırlanabilir,

Stok kontrolü yapılmak istenen depo, fabrika ve mağazaya fayda-maliyet analizine uygun olarak tüm alanları kapsayacak şekilde veya sadece girişi ve çıkışı kontrol edecek şekilde UHF RFID okuyucu ve RFID antenler yerleştirilir.  Envanterde bulunan ürünlerin özelliklerine göre (sıvı, metal, kutu veya ebatlarına göre) UHF RFID etiketler seçilir ve etiketleme işlemi yapılır. Bir defaya  mahsus olacak şekilde stok sayımı yapıldıktan sonra stok kontrolü RFID okuyucular ve RFID etiketler sayesinde gerçek zamanlı ve sürekli yapılabilir. İstenildiği takdirde SMS, MMS ve Internet  aracılığı ile istenilen bilgilere ulaşılabilir.