PEVTU

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Nöroloji ünitesi için, Pevtu takma adlı Pediatrik Epilepsi Veri Tabanı Uygulaması olarak geliştirilmiş bir projedir. Uygulama üzerinde Hasta Kayıt, Hasta Yatış, Nöbet Sınıflaması, Nöroradyolojik İşlemler, Nöropsikoloji, Tedavi ve Patolojik Tanılar modülleri yer almakta olup, bu modüllerin ilişkin gerçekleştirimi yapılmıştır.

Uygulamanın kullanıldığı kuruma ait tüm işleyişi kontrol altına alan program ile kullanıcıların günlük iş yoğunluğunu azaltmak amaçlanmıştır.