Kurumsal Portal Yönetimi

KurumsALG - Karar Destek Sistemi, işletmelerin ellerinde mevcut verilerden bilgi üreterek, ticari karar verme sürecine destek olmak amaçlanmıştır.

 

KurumsALG Hacettepe Üniversitesinde lisansüstü eğitim analizi amacıyla karar destek sistemi olarak kullanılmaktadır.

 

Çözülmek istenen problemler istatistik ve veri madenciliği teknikleri ile modellenebilmektedir. Modellerin hazırlanması için üst düzey mühendislik eğitimi gerekirken, modellerin işletimi ve raporların elde edilmesi genel bilgisayar bilgisi ile yapılabilmektedir.

Teknikler:                                                                                             Veri Tabanları:

1) Support Vector Machines 1) Oracle
2) Apriori 2) PostGreSQL
3) Bayesian Decision Theory 3) Microsoft SQL Server
4) Feature Selection 4) Mysql
5) Genetic Programming    
6) K-Means    
7) Linear&Non-Linear Programming    
8) Neural Network    
9) O-Cluster    
10) Operational Research