Döküman Yönetim Sistemi

Kurumlarda eskiden beri süregelen, bilginin kağıt üzerinde kalması ve kurum içindeki dolaşımının yine kağıt üzerinden yapılması, zaman içerisinde birikimlerden kaynaklı olarak kurum bünyesinde bir koordinasyon eksikliğine veya bilgi kayıplarına ve eksikliklerine veya istendiğinde ulaşılamama gibi durumlara yol açmaktadır. 

Günümüzde hala birçok kurum, kuruma gelen ve kurumun gönderdiği evrakları evrak kayıt defterleri aracılığı ile saklamakta, sayı ve sıra numaraları, havale bilgileri, konusu gibi bilgileri bu defterlere kayıt etmekte, hatta kurum bünyesinde yer alan birçok alt birim, kendi kayıtlarını yine birim defterleri üzerinde tutmaktadır.

 

Geliştirilen Döküman Yönetim Sistemi yazılımı ile tüm bu defter karmaşasını dijital ortama aktarılmış ve olası birçok problemin önüne geçilmesi sağlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi almak için sitemizi ziyaret ediniz. www.e-klm.com.tr