Bireysel Yemleme Sistemleri

 

Ayrıntılı bilgileri www.automilk.com.tr adresinden elde edebilirsiniz.

Sürü içerisinde farklı verim kapasitelerine sahip hayvanlar bulunmaktadır. Süt ineklerinden genetik kapasitesi çerçevesinde en yüksek verimi elde etmek, besin madde ihtiyaçlarının eksiksiz ve aşırıya kaçmadan karşılanması ile mümkündür.

Ancak hayvanların toplu olarak beslenmesi sebebiyle bazı hayvanlar yetersiz beslenirken, bazılar aşırı beslenmektedirler. Bu durum sürünün süt verimini olumsuz etkilemekte, sürüdeki vücut kondisyon üniformitesini bozmakta (bazı hayvanların çok zayıf, bazı hayvanların çok yağlı olması), hayvanları metabolizma hastalıklarıyla ve dölsüzlük problemleriyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Bireysel Yemleme Kabinleri ile her bir hayvan için ayrı ayrı yemleme yapılmaktadır. Verimlerine uygun miktarda ilave yem, otomatik olarak günlük öğünler halinde hayvanlara sunulmaktadır. Ayrıca iştahsızlıktan dolayı yemleme kabinine uğramayan hayvanlar da kolaylıkla ve zamanında tespit edilebilmektedir. Bireysel Yemleme Kabinleri doğrudan fabrika yemi harcamalarını azaltmak üzere tasarlanmıştır.

 

www.automilk.com.tr

Hayvancılık Sektörü İçin Çözümlerimiz

 • Sürü Yönetim Sistemleri
 • Sürü Yönetim Yazılımı
 • Rasyon Hazırlama Programı
 • Pedometre
 • Süt Takip Paneli
 • Kemer Kimliklendirme
 • Bireysel Yemleme
 • Sağım Odaları
 • El Terminalleri
 • Mastisit Pençesi
 • Herkes İçin Pedometre

Daha Fazlası