Lisans Eğitimi Yazılım Sistemi

 

Şaşırtıcı Ek Özellikler

Dinamik yönetmelik ve kurulum sabitleri : Böylelikle hazırlanan sistem kolaylıkla yeni enstitülerde kullanıma geçebilecek ve bakım işlemleri azalacaktır. Diğer taraftan dinamik yapısı sayesinde sistemin uzun ömürlü olması da sağlanmış olacaktır.

 

Karar verme süreçlerinde yapay zeka destekli akıllı analizler ve karar destek sistemleri : Öğrencilerin durumlarının önceden tahmin edilmesi ile yapılan çalışmanın daha nitelikli olması ve başarısızlığın azaltılması hedeflenmektedir.

Devam eden Ar-Ge çalışanları/öğrencileri için elektronik iletişim ortamı : Modern dünyada bireysel çaba ile anlamlı bir çalışma ortaya koymak mümkün olmamaktadır. Bireysel çalışmanın yeterli olmadığı durumlarda ekip çalışmasını temin edebilmek amacıyla elektronik iletişim platformu hazırlanacaktır.

Ders içerikleri ve öğrenci-eğitici iletişiminin WEB ortamına taşınması : Ders içeriklerinin WEB üzerinde olması dersin seçiminde ve takibinde öğrencilerin daha nitelikli hizmet sunulmasını sağlayacaktır. Yapılan tezlerin WEB ortamına taşınması ile ortaya konan emek daha fazla kişinin faydasına sunulabilecektir.

 

Akıllı Raporlar

Yönetimsel olarak veri madenciliği uygulamaları ile alınabilecek gelişmiş (akıllı) raporlar şu şekilde sıralanabilir :

 • Öğrencilerin ders seçme eğilimleri ve not dağılımına bakılarak verimli dersler seçilebilir.
 • Zaman serileri ve trend ölçümleri ile cazibesini yitiren dersler tesbit edilebilir.
 • Kampüs genelinde verilen derslerin takip edilmesi ile dersi veren öğretim görevlilerinin başarımı ölçülebilir.
 • Başarılı öğrencilerin başarıya götüren olası etmenlerin ağırlıklandırılması yapılabilir. Örneğin öğrencinin gelir durumu, yerleştirme sınav sonucu, sosyal çalışmalara katılma ve birinci yıl akademik ortalaması değerlerinin kendi içerisinde başarı durumuna etkileri ağırlıklandırılabilir. Böylelikle başarıya daha ağırlıklı olarak etkileyen özelliğe ilişkin başarıyı artırıcı çalışmalar yapılabilir.
 • Öğrencinin başarısı ile doğrudan etkisi olmayan dersler tesbit edilebilir. Benzer şekilde seçmeli derslerin ve sosyal etkinliklerin başarıya etkisi incelenebilir.
 • Erasmus’a giden ve gelen öğrencilerin genel başarı durumları ve yurt dışı tecrübesinin genel başarıya etkisi tesbit edilebilir.
 • Akademik çalışmaların yapılmasının lisans eğitimine etkisi incelenebilir. Akademik çalışmalar bölümlerin toplam yayın sayıları ve olgunluk seviyeleri (öğretim üyesi oranı) ile ölçülebilir.
 • Yan dal, çift ana dal ve farklı bir dalda lisansüstü eğitim almanın başarı ölçümleri yapılabilir.

 

Ar-Ge İletişim Platformu

Tezlerin anahtar kelimelerine uygun şekilde sorgulanması sağlanacaktır. Oluşturulacak anahtar kelime graph yapısı ile tezlerin ilişkilendirmesi ile tezlerin birbirleriyle ilişkisi çıkarılabilecektir. Böylelikle yeni bir araştırmaya başlayacak araştırmacı devam eden çalışmaları kendi çalışması ile yakınlık derecesine göre sorgulayabileceği alt yapı oluşturulacaktır.Tezlerin anahtar kelimeleri ile sorgulanmasının yanında özetleri ve diğer bilgileri ile taranabilmesi için katolok oluşturulacaktır. Popüler facebook uygulamasına benzer şekilde araştırmacıların birbirlerini bulmasına yönelik platform hazırlancaktır. Bu platform içerisinde tezlerin anahtar kelime graph ile ilişkilendirmesine benzer şekilde kişiler kendi ilgi alanları işaretleyebilecek ve bu ilgi alanlarına uygun arama yapılacaktır. Anahtar kelime graph yapısı ile konular üzerinde yetenenklerin ağırlıkları ile sorgulanması mümkün olacaktır.Araştırmacılar sistem üzerinden iletişime geçmeleri sağlanacaktır.

Sistem üzerinden gönderilen iletilerin eş anlı olarak e-Posta üzerinden de işletimi ile sisteme düzenli giriş yapılmasına gerek olmaksızın oluşan yeni iletişim durumlarından kişiler haberdar edilecektir.Sistem üzerinden çalışma grupları oluşturulabilecektir. Çalışma grupları üyelerine özel belge ve uygulama paylaşamına olanak verilebileceği gibi genele açık belgelerde yayınlanabilecektir. Bu aşamada “Web Site Sihirbazı” doğrudan kullanılması mümkün olacaktır.

Web Site Sihirbazı

 1. Akademik amaçlı Kişisel web sayfa oluşturulmasına yönelik ihtiyaçlar belirlenecektir.
 2. Tez çalışması için web sayfası oluşturulmasına yönelik ihtiyaçlar belirlenecektir.
 3. Ders web sayfası oluşturulması yönelik ihtiyaçlar belirlenecektir.
 4. Ar-Ge çalışma grubu web sayfası oluşturulması yönelik ihtiyaçlar belirlenecektir.

Hayvancılık Sektörü İçin Çözümlerimiz

 • Sürü Yönetim Sistemleri
 • Sürü Yönetim Yazılımı
 • Rasyon Hazırlama Programı
 • Pedometre
 • Süt Takip Paneli
 • Kemer Kimliklendirme
 • Bireysel Yemleme
 • Sağım Odaları
 • El Terminalleri
 • Mastisit Pençesi
 • Herkes İçin Pedometre

Daha Fazlası