image

Özgün ve Yenilikçi Teknolojiler

Uygulamalı araştırmalarımız ve deneysel gelişim esasları doğrultusunda yaptığımız çalışmalarımız neticesinde, En iyi ürün ve En kaliteli hizmeti sunma hedefindeyiz. Yeniliklerimiz ve Çözüm önerilerimizle siz müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmaya hazırız.

Ayrıntılı Bilgi

image

Hayvancılıkta Akıllı Çözümler

Özellikle Süt Sağım Sistemleri ile ön plana çıkan çözümlerimiz, hayvancılık sektörünün gerektirdiği paralel teknoloji kümeleri ile de yenilikçi ürünler ortaya koymaktadır. Hayvancılık alanında yazılımın yanında elektronik sistemlerin entegre olduğu tam otomasyon sistemleri ile çiftçilerimize hizmet üretiyoruz.

Ayrıntılı Bilgi

image

Kaleminiz Artık Elektronik

e-KLM (e-Kalem olarak okunur), her ölçekteki resmi kurumun belge üretilmesi ve yönetilmesine yönelik tüm ihtiyaçlarını mevzuatlara tam uyumlu olarak TS13298 standardı çerçevesinde karşılayan yazılım sistemidir.

Ayrıntılı Bilgi

image

Size Özel Yazılımlar

Standart web tabanlı n-katmanlı mimari uygulamalarından öte, özel erişim imkanları, üçüncü parti uygulamaları, elektronik cihazlarla entegrasyon ve otomasyon barındıran gelişmiş yapıların kurulmasına yönelik projeler başarıyla uygulanmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi

Hayvancılık Sektöründe Otomasyon Çözümleri

Sürü yönetim sistemleri, büyükbaş ve küçükbaş sağımı için sağımhaneler, sağım ekipmanları, kızgınlık ölçer cihazları(pedometre) yenilenebilir teknoloji ile hizmetinizde...

Devamını Oku

Kamu Kurumları Özel Yazılım Hizmetleri

Kurum ve kuruluşlar için yenilenebilir ve geliştirilebilir otomasyon sistemleri, kurumsal yönetim yazılımları ve bir çok ihtiyacınıza cevap verecek yazılım çözümleri...

Devamını Oku

Üniversiteler ve Özel Eğitim Kurumları Yazılım Sistemleri

Lisans ve Lisansüstü eğitim için ayrı ayrı dizayn edilmiş otomasyon sistemleri, Dershane ve Özel eğitim kurumları için tasarlanmış özel modüllerimiz sayesinde çok rahat edeceksiniz.

Devamını Oku 

Hukuk Büroları Yönetim Sistemleri

image

Hukuk Büroları Yönetim Sistemleri Sayesinde, avukatların ihtiyacı olan her şey elleri altında. Büro yönetimi, dava, duruşma takip, avukatlar gibi birçok...

Devamını Oku

Elektronik Belge Yönetim Sistemleri

image

Kurumların elinde bulunan, kendisine gelmiş ya da kendisi tarafından üretilmiş olan tüm belgeler zamanla takip edilmesi zor bir hal almaktadır. Kontrolü elde tutabilmek adına çözüm: Belge Yönetim Sistemi. Devamını Oku

RFID ile Kimliklendirme Sistemleri

image

RFID, nesneleri otomatik olarak tanıma yöntemidir. Hayvanlara veya ürünlere yerleştirilen çip ile tanıma tasnif vb. durumları, kayıt altına alabilirsiniz.

Devamını Oku

Enstitüler

http://prens.alganyazilim.com.tr

Lisansüstü Süreçler, Lisansa Yönelik Otomasyonlarla Yönetilemez!

Lisansüstü Öğrenci İşleri Sistemi başlı başına ayrıca ele alınmalıdır. Başvuru, Mülakat ve Kesin Kayıt süreçleri, Program Kaydı, Ekle-Sil ve Not Giriş işlemleri öğrenci ve öğretim görevlileri tarafından sisteme girilebilir, böylelikle veri giriş süreci hızlanacak ve hatalar en aza indirgenecektir.

Bankalar için harç listeleri öğrenci durumuna özel olarak üretilebilir. Yönetmelik gereği ilişik kesme kuralları otomatik olarak takip edilmektedir. ÖSYM ve YÖK tarafından talep edilen dahil, özel raporlama imkanları olmalıdır. Tüm bunların ötesinde en önemli kullanım unsuru, verilerin sahiplerinde girilmesidir. Diğer bir ifade ile not girişi dersin sorumlusu öğretim görevlisi tarafından yapılmalıdır, ya da mülakat sonuçları jüri tarafından sisteme girilmeli ve hatta onay öncesi kazanan öğrenci listesi şeffaf bir şekilde tüm üyelerce takip edilebilmelidir.

Başvuru, Mülakat ve Kesin Kayıt gibi Yeni Öğrenci Kayıtları Bilgisayarlı Sistemler ile Takip Edilmelidir.

Başvuru koşullarını her bir akadamik birim için ayrı ayrı oluşturabilir, gerekli resmi belgeleri tanımlayabilirsiniz. Anabilim dalları için ayrı ayrı sınav kabul koşullarını belirleyebilirsiniz. Böylelikle henüz başvuru aşamasındaki bir adayın, gerekli başarıyı sağlayamadığı sınavlarla başvuru yapmasının önüne geçmiş olursunuz. Aday öğrencilerinizin başvurularını internet üzerinden alabilmenin en önemli faydası, personelinizin iş yükü azaltmanın ötesinde olası veri hatalarını engellemektedir. Adayların girdiği sınav sonuçları gibi veriler, evrakların enstitüye teslimi sırasında yetkili personelce kontrol edilerek adaylık süreci tamamlanmaktadır. Mülakat jürileri yine sistemi kullanarak sınav sonuçlarını yükleyebilirler. Sınav sonuç tutanakları sisteme yüklenen veriler üzerinden otomatik olarak oluşturulur. Mülakat esnasında kazanan adayları eş anlı görüntüleyebilir, daha sonra bu listeyi web sayfanızdan yayınlayabilirsiniz. Böylelikle sonradan karşınıza çıkacak itirazların önüne geçmiş olursunuz. 

Program Kaydı, Ekle-Sil ve Not Girişi Öğrenci ve Öğretim Görevlileri tarafından yapılmalıdır.

Öğrencileriniz internet üzerinden program kayıtlarını yapabilir, ekle-sil işlemlerini gerçekleştirebilirler.  Öğrencinin aldığı dersi yeniden alamaması, kaldığı dersi yeniden alma zorunluluğu gibi kontroller otomatik ele alınacaktır. Öğrenci danışmanları gerekli onaylama işlemlerini web üzerinden tamamlayabilirler. Dönem sonu ders notları hocalar tarafından sisteme girilebilecektir. Dersler üzerinde yapılan küçük değişikliklerin geçmişe dönük öğrencilerde karışıklık olmasını engellemek için ders kodu değiştirmekten sıkıldıysanız, PR-ENS ders versiyonlama işlemlerini sizin için otomatik ele alacaktır. Örneğin, bir dersin kredisinde değişiklik olmuşsa, sistemde bu değişikliği rahatlıkla yapabilirsiniz, sizin için eski öğrencilerin kredileri otomatik olarak korunacaktır.

Banka Harç Listeleri, öğrencilerin kadro ve burs durumlarına göre otomatik olarak üretilmelidir.

Öğrencilerin dönem başında harç bedellerini banka üzerinden tahsil edilmesi elbette vazgeçilmez bir gereksinimdir. Her bir öğrencinin burs durumu, kadro durumu ve anabilim dalının eğitim diline göre farklı harç bedellerini sistem üzerinden belirleyerek otomatik ödeme listesini oluşturabilir, ve böylelikle banka veznesinde öğrencinin kendisine özel ödemesi gereken bedeli belirleyebilirsiniz. Bunun da ötesinde, harç ödemesini yapmamış öğrencilerin program kaydı ve ekle-sil yapmasını engelleyebilir, ödemesini yapmasını takiben bu ekranların açılmasına izin verebilirsiniz. 

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Süreçleri ayrıntılı takip edilmelidir.

Öğrencileriniz tez önerilerini sistemde tanımlamaları, danışmanlarının atanması, önerilerin danışman ve/veya jüri tarafından onaylanması, tez izleme jürilerinin tanımlanması, sonuçlarının jüri tarafından sisteme girilmesi gibi tüm tez süreçleri süreçte yer alan kişilerinde katılımıyla sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

İlişik Kesme Kuralları, Akademik Takvim, Yetkilendirme ve Daha Fazlası

 Öğrencilerin transkriplerini vermenin ötesine geçmek istiyorsunuz, öğrenci ile ilgili tüm bilgileri, izinlerini, uzatmalarını, tez durumunu, aftan dönmüşse af öncesi öğrencilik bilgilerini tek bir ekranda, “Akademik Geçmiş” ekranında görebilirsiniz. Öğrencilerinizin izin ve mazeretlerini düzenleyebilirsiniz. Uzaklaştırılması gereken öğrencilere ilişkin gerekli işlemi yapabilir, ilişiklerini kesebilirsiniz. Yönetmeliğinizde yazılı çeşitli sebeplerden uzaklaştırılması gereken öğrencileri sistem sizin için tespit edecektir.

Akademik ve idari personeliniz sisteme tanımlayabilirsiniz. Emekli olan akademik personelinizi sistemde belirtebilir, ve aktif ya da emekli tüm akademik personelin ders yüklerini inceleyebilirsiniz. Kurum dışı akademisyen kaynakları sisteme tanımlayabilir, böylelikle bu kişilerce verilen dersleri diğerlerinden farksız şekilde tanımlayabilirsiniz. 

Üniversite içerisinde her enstitü kendi özel yapılanması dahilinde kendi rollerini oluşturabilir. Rol, o role atanan kişi ya da kişilerin yapabilecekleri işlemleri tanımlamaktadır. Bir kişi birden çok role atanabileceği gibi, belirli bir süreliğine ilgili rol haklarına sahip olabilir. 

Her enstitü kendi akademik takvimini sistem üzerinde tanımlayarak, yapılacak işleri sınırlayabilir. Böylelikle program kayıtları, ekle-sil işlemleri ve not girişleri gibi işlemler sizin istediğiniz tarih aralığında diğer kullanıcılara açılabilir.

 

YÖK ve ÖSYM Formatları Dahil Özel Raporlama Yetenekleri Olmalıdır.

 Yüksek Öğrenim Kurumunun, üniversiteniz diğer birimlerinin sizden istediği bilgiler sizi bunaltmasın. Tanımlanmış çok sayıda rapor tanımı ile tek tuşla istediğiniz raporu elde edebileceğiniz gibi, yeni gelen değişik istemlerde çok kısa sürede yeni bir rapor olarak sisteme tanımlanabilmektedir. Gelişmiş veri tabanımız ile kısa sürede sizden istenen bilgileri kolayca elde edin, hem kendiniz yorulmayın, hem muhatabınız kısa sürede memnun edin.

WEB Sayfası Entegrasyonu ile Veriler Şeffaf Olmalıdır.

Enstitülerin yoğun gündemleri WEB Sitesi olanaklarını sonuna kullanımını gerekli kılmaktadır. Enstitüler ilanlar haberler gibi standart yayınlar dışında, kontenjanlar, kazanan listeleri, ders kataloğu gibi çok sayıda dinamik veriyi de WEB Sitelerinden yayınlama ihtiyacı içerisindedir. Pr-ens tümleşik İçerik Yönetim Sistemi ile tüm bu işlemler kolayca ele alınır. Otomasyon üzerinde yapılan değişiklikler anında web sitenize yansıyacaktır. Ayrıca kullanılan araçlar ile WEB Sitenizde durağan verilerin değişimi, akademik takvimin yayınlanması, yeni belgelerin eklenmesi işlemleri uzman bilgiye sahip olmayan temel düzey bilgisayar kullanıcıları tarafından rahatlıkla yapılabilmektedir. 

Derslerin içeriklerinin şube temelli olarak tanımlanabileceği, ders kaynaklarının yayınlanabileceği, derse özel sayfaların HTML bilgisi gerektirmeden tanımlanabileceği kolay kullanılır Ders-Şube WEB Siteleri modülü ile hocalarınızı ve öğrencilerinizi memnun etmenin tadına varın. Artık hocalarınız her dersi için çok hızlı WEB sayfalarını üretebilir, ödevleri sistem üzerinden teslim alabilir, yeni içerikleri kendileri kolaylıkla ekleyebilir.

 

http://prens.alganyazilim.com.tr

 

ORPHEUS 2011 - İZMİR

 

Sponsor firma olarak da destek verdiğimiz ve bu yıl altıncısı İzmir'de düzenlenen ORPHEUS (Organization for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the EUropean System) 2011 kongresinde ürünümüzün tanıtımını gerçekleştirdik.

Algan'dan HABERLER

   Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olan ; Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümlerinden mezun olmak. Askerliğini tamamlamış olmak Java ile web teknolojilerinde daha önce proje geliştirmiş olmak JavaScript temelli teknolojilere hakim olmak Orta seviye SQL bilgi birikimine sahip olmak Başvurular için; http://www.yenibiris.com/algan-yazilim-ve-bilisim/bilgisayar-muhendisi-is-ilani/648156 Devamını Oku...
   Üniversitelerin Bilgi Belge Yönetimi ya da Yönetim Bilişim Sistemleri veya benzeri bölümlerinden mezun olanEBYS ürünü "e-KLM" için müşteri temsilciliği yapacak;  Bilgisayar kullanımında etkin olan ve çözüm üretebilen  Ehliyeti olan ve araç kullanabilen  Ayda 2-3 defa kısa süreli şehir dışı ziyaretlerinde bulunabilecek  Uzun vadeli çalışma arzusu taşıyan  Genç, dinamik ve vizyoner çalışma arkadaşları alınacaktır.  Başvurular için; http://www.yenibiris.com/algan-yazilim-ve-bilisim/bilisim-uzmani-is-ilani/641510 Devamını Oku...
Torku markası ile tüketicilerin beğenilerini toplayan Konya Şeker AŞ, ürünleri için süt üretiminin yapıldığı 5000 baş kapasiteli Şeker Süt Çiftliğinde, süt sağım teknolojileri ve sağımhane modernizasyonu için AutoMilk'i tercih etti. Hali hazırda otomasyon sistemlerinde ithal ürünlerin kullanıldığı Torku Şeker Süt Çiftliği Torku'nun diğer bir çok projesinde olduğu gibi Türk Mühendislerin ürünleri ile modernize ediliyor. 2004 yılında kurulan AutoMilk, ithal olarak sunulan Sağım Sistemleri ve Sürü Yönetim Sistemi ürünlerine güçlü bir alternatif olarak çiftçilerimize hizmet ediyor. Devamını Oku...